سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روند مرجوعی کالا

کاربـر از زمـان دریافـت کالا، بـه مـدت 24 سـاعـت بـراي ثـبت درخـواسـت مـرجـوعی کالا فـرصـت دارنـد. قـبل از ارسـال بـایستی بـا کارشـناسـان از طـریق تماس یا شبکه های اجتماعی هـماهنگی صـورت گیرد. در صـورت قـرار بـر مـرجـوعی کالا، بـایستی کالا باز نشده باشد. پـس از اینکه کالایی مـرجـوع شـد و بـه فروشگاه رسید، حداکثر تا 48 ساعت هزینه پرداخت شده به شماره کارت به اسم خریدار واریز میشود.

برگشت به بالا
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی
قطعات کامپیوتری ،کارت گرافیک ، ماینر